ทำให้ใบชา

...

ผู่เอ๋อ เป็นเมืองที่ทำให้ฉันหยุดเดินต่อไป เป็นสถานที่ทำให้ฉันชะลอตัวลง ผู่เอ๋อเพราะชาโดยมีความเจริญรุ่งเรือง ...

...

หุบเขาชาชีววิทยาของเทียนซี่ลี่ตี้ปอเอ๋อ ตั้งอยู่ที่เมืองคุนหมิง ได้มีชื่อเสียงว่า“แหล่งที่มาของ

...

เส้นทาง:คุนหมิง→ผู่เอ๋อ→ซีเหมิง→เมิ่งเหลียน→จิ่งไม่ซาน→คุนหมิง

...

ในวันที่19เดือนมิถุนายนคณะกรรมการประเมินระดับคุณภาพสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดยูนนานได้ออก《เกี่ยวกับการอนุมัติสวนสาธารณะน้ำพุผีเสื้อของต้าหลี่และ4แห่งสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสำหรับในการตัดสินให้เป็นสถานท...

...

เพลิดเพลินไปกับชีวิตที่ช้าสบาย หลายปีที่ผ่านมามันดูเหมือนว่าจะได้กลายเป็นการแสวงหาของพวกเรา

...

ในวันฤดูร้อนนี้ที่ผู่เอ๋อจะปรากฎอะไรขึ้นมา จะมีผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไร

การเล่นในใบชา

...
...
...
...
...
...
  • หมายเลข ICP มณฑลยูนนาน 09000499
  • การสนับสนุนทางเทคนิค:บริษัทเครือข่ายสารสนเทศการท่องเที่ยวยูนนานจำกัด