ทำให้ใบชา

...

แหล่งที่ผลิตชาผู่เอ๋อ:มีป่าชาโบราณภูเขาจิ่งไม่ซานอำเภอหลานชาง และสวนชาโบราณหลวงภูเขาคุ่นลู่ซานชนบทเฟิ่งหยางอำเภอหนิงเอ๋อ และกลุ่มต้นชาป่าโบราณหมู่บ้านเชียนเจียไจ้อำเภอเจ...

...

“สามเหลี่ยมเขียว”ของผู่เอ๋อเป็นดินแดนลึกลับที่ถูกลืมไปตามกาลเวลา ในนี้มีความทรงจำของคนกับชาที่ติดตามกันและกัน ในนี้มีอารมณ์ผูกพันคนกับคนที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์ที่สุด...

...

เทศกาล“กาทางพา”ในวันปีใหม่ของคนอาข่าชนชาติฮานีอำเภอเมิ่งเหลี่ยน ในวันเทศกาล คน

...

ในวันที่27 เดืนอธันวาคม ปี2017 สำนักงานป่าไม้แห่งชาติออกใบอนุญาตการบริหารการตัดสินใจโดยอนุมัติให้อำเภอม่อเจียงทำการจัดตั้งสวนสาธารณะป่าไม้ระดับแห่งชาติ และตั้งชื่อเป็น...

...

เมื่อเร็วๆนี้ งานแถลงข่าวของงานแสดงสินค้ากาแฟบูติก(สากล)ผู่เอ๋อแห่งแรกได้จัดขึ้นที่ศูนย์กลางการค้ากาแฟสากลยูนนาน รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหลี่หงได้ทำการในแถลงข่าว ...

...

เมื่อวันที่13 เดือนกันยายน ค.ศ.2017เที่ยวบินตรงจากผู่เอ๋อ-ฉงชิ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

การเล่นในใบชา

...
...
...
...
...
...
  • หมายเลข ICP มณฑลยูนนาน 09000499
  • การสนับสนุนทางเทคนิค:บริษัทเครือข่ายสารสนเทศการท่องเที่ยวยูนนานจำกัด